• Blogs 2018

    Welkom

    Het leven van een zwangere is lastig.Het begon met de dieren op de Oostvaardersplassen afgelopen winter. Alsof mijn eigen huisdieren daar verhongerden en doodvroren. Ik moest iets doen. Klagen op facebook om mijn…

  • Blogs 2018

    Slrp

    Hoe vaker ik het in mijn gedachten herhaal hoe belachelijker het klinkt. Slurp, slurp, slurpen. Vanwaar de “u” ertussen? Aan de spraak veranderd niets. Wie heeft het bedacht? In mijn fantasie zie ik…